Józef Stalin

To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, ale prawdopodobnie to koniec początku!

Juliusz Cezar

  • „To niemożliwe, ażeby w końcu nie stać się tym, za kogo inni cię mają”

Charles Baudelaire

Kochałabym was i zapewniłabym wam wielkość, gdybyście mnie przekonali, że idziemy naprzód mimo woli, nieuchronnie – śpiąc; zdejmijcie z nas odpowiedzialność, zakrycje przed nami upokarzające porównania, ujmijcie historię w sofizmaty, a będziecie się mogli nazywać mędrcami mędrców